ATI SOUD TABANDEH

ELEVATOR & ESCALATOR

Sales, installation, commissioning, design and assembly, service and maintenance of all types of elevators and escalators

Open Loop and Close Loop systems in the elevator

درایو مجهز به سیستم Open Loop   را می توان در آسانسورهای با سرعت 1 متر بر ثانیه استفاده نمود . در سیستم Open Loop   هیچگونه فیدبک و اطلاعاتی از سرعت موتور توسط Encoder  به داریو برگردانده نمی شود و کنترل سرعت موتور توسط درایو ، آنهم از طریق مشخصات جریان و ولتاژ و اختلاف فازهای بین آنها و مشخصاتی از این موارد انجام می گیرد .

اما در سیستم Close Loop  از این شفت انکودر برای اطلاعات وضعیت حرکت موتور به درایو بهره می برد . با استفاده از Encoder  تعداد زیادی پالس به درایو ارسال شده که تعداد و فرکانس ارسال شده متناسب با گردش موتور می باشد .

لذا درایو با پردازش دقیق پالسها می تواند کنترل دقیقی بر روی حرکت موتور و به طبع آن حرکت نرم کابین داشته باشد .

ضمنا” سیستم دسترسی مستقیم  ( Direct Approach) نیز فقط بر روی سیستم Close Loop  قابل نصب است .

مزایای نصب سیستم دسترسی مستقیم ( Direct Approach)

         افزایش سرعت سرویس دهی

         یکسان سازی کیفیت سرعت سرویس دهی در کلیه طبقات با ارتفاع متفاوت

         پیوستگی در تغیرات سرعت و حذف تنش های متاثر از دورانداز سریع

         افزایش دقت در لول طبقات

لذا این سیستم برای آسانسورهای با سرعت بالا و ساختمان های با ترافیک سنگین یک راه حل مطمئن و مناسب می باشد

Email
Phone
WhatsApp
Whatsapp

Add the number to the Contacts on your phone and send us a message via app.

Call us:

00989381210018

Phone
Email