آتی صعود تابنده

ATI SOUD TABANDEH

فروش – نصب – راه اندازی – طراحی و مونتاژ – سرویس و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی

مشاوره

خدمات مشاوره آسانسور بشرح زیر می باشد :

 • هماهنگی مسیرهای حمل و نقل موجود و برنامه ریزی شده در ساختمان با سیستم های حمل و نقل فنی و دست یافتنی .
 • هماهنگی مفهوم برنامه ریزی شده آسانسور با قوانین و استانداردها .
 • تنظیم و تعریف مناسبترین سیستم حمل و نقل از نظر فنی و اقتصادی .
 • صرفه جویی در هزینه طرح های غیر ضروری و جلوگیری از سهل انگاری در پروژه .
 • ارائه راه حل جهت بروز مشکلات احتمالی در شروع کار .
 • ارائه برنامه های واقع بینانه و اجرایی .
 • ردیابی تمام وقت پروژه .
 • کنترل مستندات و قرار دادها با پروژه .
 • کنترل افراد درگیر در فرایند نصب و ساختمان .
 • برآورد هزینه و تهیه اسناد مورد نیاز برای منافصه .
 • کارشناسی در تجزیه و تحلیل پیشنهادات ارائه شده در مناقصات .
 • مشاوره در بازسازی آسانسورها ی موجود
 • ارائه راه حل های ممکن و مشاوره در خصوص پویایی کار .
 • ارائه بهترین روش تجدید حیات و نوسازی آسانسور قدیمی .
 • برآورد هزینه وتهیه اسناد مورد نیاز برای مناقصه .
 • کارشناسی در تجزیه و تحلیل پیشنهادات ارائه شده در مناقصات .
 • داشتن تجربیات کافی در تمام امور نیاز به مشاوره کارفرما .
 • ارائه روش های هماهنگی کارفرما و پیمانکار جهت پیشبرد پروژه و جلوگیری از صزف هزینه های غیر ضروری.
 • نظارت و کنترل و تحویل کار بر حسب استانداردهای ملی و کارفرمایی .
ایمیل
تلفن
واتس اپ
واتس اپ

شماره تلفن را به مخاطبین خود اضافه کنید و از طریق برنامه برای ما پیام ارسال کنید.

با ما تماس بگیرید:

00989381210018

تلفن
ایمیل