آتی صعود تابنده

ATI SOUD TABANDEH

فروش – نصب – راه اندازی – طراحی و مونتاژ – سرویس و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی

ترافیک یا رفت و آمد با آسانسور

در هر نوع از ساختمان ، یک دوره اوج رفت و آمد و ترافیک آسانسور وجود دارد . نوع و جهت شدت ترافیک آسانسور در طول این دوره ، کمیت خدمات رسانی آسانسور وبرای کل ساختمان را مشخص می کند . اگر آسانسور ها در طول زمان اوج ترافیک آسانسور خوب کارکنند ، باید بتوانند در همه زمانها کارکرد خوبی داشته باشند . کیفیت کار آسانسوردر طول این دوره ، توسط طبقه اجتماعی ساکنان مشخص می شود .دوره های اوج رفت و آمد یا ترافیک بر اساس نوع ساختمان و مناطق مختلف در جهان تغییر می کند . برای مثال ، در ساختمانهای اداری در مناطق پایین شهر ، دوره اوج رفت و آمد آسانسوری غالبا” صبح است و افرادی که صبح زود می رسند و به پایین می روند ، ترافیک راپیچیده تر می کنند . اگر آسانسورها برای سرویس دهی در دوره اوج ترافیک مناسب باشند ، برای بقیه اوقات روز هم مشکلی  ندارند . در شهرهای دیگر ، اوج رفت آمد با آسانسور در یک ساختمان اداری ، ظهر است وقتی که ساعات ناهار استاندارد فرا رسیده و کل جمعیت ساختمان برای ناهار می روند و بر می گردند .

در سالهای اخیر ، ساعات کار شیفتی و تناوبی و انعطاف پذیر که در آنها کارکنان ساعات رفت و آمد خود تنظیم می کنند ، به وجود آمده است . این اقدام باعث کاهش تعداد رسیدن ها در صبح ومی شود اما پایین آمدن های زیاد را به بالا رفتن ها اضافه می کند . دوره اوج رفت و آمد در چند بیمارستان می تواند قبل از ظهر باشد وقتی که پزشکان مشغول ویزیت بیماران هستند و رفت و آمد برای درمان انجام می شود ، اعمال جراحی در حال انجام است و رفت آمد در بیمارستان به اوج خود می رسد . در بیمارستانهای دیگر ، اوج رفت آمد در طول ساعات ویزیت یا دوره تغییر شیفت و بعداز ظهر رخ می دهد .

در آپارتمان ها ، اوج رفت  و آمد معمولا” در اواخر بعد اظهر یا اوایل عصر ، زمانی است که ساکنان از محل کار به خانه بر می گردند ، بچه ها از مدرسه و مغازه داران از مغازه های خود بر  می گردند و سایر افراد خانه را به منظور تفریحات عصر گاهی ترک می کنند . زمان اوج رفت و آمد یک آپارتمان که ساکنان آن غالبا” کار می کنند ، صبح است وقتی افراد به محل کار خود می روند .

وقتی زمان اوج ترافیک برای یک ساختمان تعیین شد و بر اساس ظرفیت آسانسور مورد نیاز ارزیابی شد . تعداد ، سرعت ، اندازه و مکان آسانسور را می توان انتخاب کرد .

دوره اوج رفت و آمد در ساختمان های مختلف از طریق مشاهده ، مطالعه ترافیک و آزمایش ها ، صحبت با مدیران و مالکان ساختمان و تحقیقات در مورد ساکنان و نیاز های آنها تعیین می شود .   

ایمیل
تلفن
واتس اپ
واتس اپ

شماره تلفن را به مخاطبین خود اضافه کنید و از طریق برنامه برای ما پیام ارسال کنید.

با ما تماس بگیرید:

00989381210018

تلفن
ایمیل